Následující text představuje na několika řádcích nejčtenější knihu světa – Bibli. Dovolil jsem si většinu z nich vypůjčit z publikace Reinharda Bonnkeho Škola ohně:

Bible je zcela výjimečná kniha, jež převyšuje všechny ostatní knihy, které byly kdy napsány. Je plně zaměřená na Boha a přetéká chválou jeho velikosti. Je úžasným představením, dramatem časů, oknem, jímž můžeme sledovat Boha, jak majestátně a s ohromnou mocí kráčí staletími. Ohledně jedné věci musíme mít jasno: záměrem Bible je představit nám Boha a inspirovat nás, abychom mu plně důvěřovali. Je Božím hlasem, který nás naléhavě vybízí k tomu, abychom mu odevzdali všechny své otázky a pochybnosti i každou obavu a vydali se s ním na cestu životem.

Historie, zaznamenaná pery lidských autorů, v sobě zahrnuje jejich vlastní názory na život. Naproti tomu Bible je Božím přehledem událostí. Dívá se na ně z božské perspektivy. Bible začíná koncem a končí začátkem. Na začátku Bůh dokončuje dílo svého stvoření a na konci započíná éru nového nebe a nové země.

Bible tu není proto, aby v nás vyvolala intelektuální úvahy. Má v nás vypůsobit činy. Není akademickou publikací ani encyklopedií, jež by nám detailně vysvětlila vše, co by nás mohlo zajímat. Nenabízí nám veškeré informace, které by ukojily zvědavost lidstva. Není příručkou k objasnění všech záhad.

Můj Bůh je Bohem Bible, nikoliv Bohem rozumu a tradic. Bůh je láska a rozumem lásku postihnout nelze. Ústředním tématem Bible je zástupná oběť Božího Syna. Řeč Bible je zaostřena právě sem.

Většinu svého života jsem strávil tím, že jsem Bibli studoval a snažil se získat pojem o hloubce jejího poselství člověku. Nesoustředil jsem se jen na jednotlivé útržky z Bible, ale chtěl jsem jí porozumět jako celku. Každý dílek této skládanky se mi ještě nepodařilo přesně zařadit na jeho místo, přesto však je dnes pro mě její obraz mnohem jasnější než v době, kdy jsem ji začínal číst.

Na světě je mnoho kritiků Bible. Ani jeden z nich však nepřišel s knihou, která by důstojně oponovala schopnosti Bible reagovat na sebemenší životní výzvy a přinášet lidem svobodu a záchranu. Bible je úžasnou a jedinou odpovědí na životní otázky. Obdobná kniha neexistuje.