Řada elektrických spotřebičů má vestavěnou kontrolku, abychom poznali, že spotřebič dělá to, co má. Můj počítač svítí, a tak poznám, že je spuštěný, i když je monitor vypnutý. Rychlovarná konvice svítí, když ohřívá vodu. Stejně tak existuje jedna kontrolka, která nám ukazuje, zda nám správně funguje víra.

Touto kontrolkou je radost. Pokud ji ztrácíme, není něco s naší vírou v pořádku. Víra je s radostí přímo spojená. List Filipským mluví v první kapitole o radosti víry a ve čtvrté kapitole nás důrazně nabádá, abychom se radovali neustále. Jak je možné se radovat neustále, a to i v těžkých časech (2. Kor 7, 4; Jk 1, 2 i jiná místa)? Protože důvod radosti víry je stále stejný a nikdy se nemění. Co vidíme, podléhá změně. Neviditelné skutečnosti, ke kterým víra hledí, jsou stále tak skvělé a v dobrém smyslu přemáhající bez ohledu na to, co se děje kolem nás. Chápeme-li skutečně, co nám bylo v Kristu darováno, je těžké, a ve skutečnosti nemožné, se neradovat.

Samozřejmě, že je i radost, která nachází svůj důvod v tom, co vidíme (Ž 4,8). Ta je ale dočasná a ve srovnání s tou druhou menší. Radost, z toho, kým je Bůh pro nás, a co nám daroval, je radostí, kterou nám nikdo nemůže vzít (J 16, 22). Jestli ti tato kontrolka nikdy nezasvítila, tak s takovou vírou toho moc “neuvaříš”. Je to asi o tom, čemu vlastně věříš a zda jsi vůbec porozuměl, co ti Bůh dal. Jestli už jsi někdy “vařil”, ale tvá kontrolka teď nesvítí, pak jsi tak trochu pozapomněl na to, čemu jsi uvěřil. Žalm 16, 11: Sytost hojného veselí je před obličejem tvým. Tak jukni na Něj!